SV TOVO
 

COVID-19 maatregelen

 

COVID-19 protocol rondom de wedstrijden

 

Algemeen: 

 • Kom in sporttenue naar de sporthal (maak zo min mogelijk gebruik van de kleedkamers).
 • Arriveer niet te vroeg: 
 • Richtlijn 19.05 uur voor ronde 1 (vroege wedstrijd om 19.30);
 • Richtlijn 21.00 uur voor ronde 2 (aanvang late wedstrijd na afloop van ronde 1, circa 21.00 - 21.30 uur);
 • Betreed pas de zaal als je wedstrijdveld vrij is;
 • Verlaat de zaal direct zodra uw wedstrijd is afgelopen, zo kunnen de teams voor de tweede ronde het veld veilig betreden dan wel het veld afbreken en ontsmetten;
 • Gebruik van de douches wordt afgeraden, in verband met drukte en krappe kleedkamers. 1,5 meter afstand is niet te borgen.
 • Er zijn geen ballen in de zaal aanwezig voor algemeen gebruik, graag eigen ballen mee te nemen;
 • Er is helaas geen ruimte voor publiek (geldt voor zowel thuisteams als bezoekers).

 

Voor bezoekende teams:

 • De kantine is gesloten;
 • Uitspelende teams voor ronde 2 wachten elk in een kleedkamer. Het team dat op veld 1 speelt wacht in kleedkamer 1, het team dat speelt op veld 2 wacht in kleedkamer 2, etc.

 

Voor Tovo-teams:

 • In tegenstelling tot voorgaande jaren zetten de spelende teams hun eigen veld op;
 • Eén van de wisselspelers doet de puntentelling bij de eigen wedstrijd;
 • Tribunes hoeven niet te worden opgesteld want er is geen ruimte voor publiek;
 • Wisselspelers houden 1,5 meter afstand van elkaar. Indien nodig moeten daartoe de rolluiken in de materiaalzijde bij veld 2 en 4 open;

 

Wissel tussen ronde 1 en 2

Vanwege de wisselende eindtijden per veld en beperkte ruimte op locatie is dit een logistieke uitdaging. We kiezen voor onderstaande handelswijze, waarmee we zoveel als mogelijk de RIVM-richtlijnen in praktijk kunnen brengen. Allicht zal in de praktijk blijken dat er fysieke obstakels ten opzichte van de 1,5 meter richtlijn ontstaan, we vragen jullie om dan prudent en naar bevind van zaken te handelen.

 • Teams in ronde 1 worden geacht na afloop van de wedstrijd direct het veld te verlaten zodat teams van ronde 2 veilig het veld kunnen betreden. Ofwel: nabespreking graag buiten de sporthal.
 • Thuisspelende teams voor ronde 2 wachten buiten de sporthal.
 • Aanvoerders van de thuisspelende teams van ronde 2 houden in de gaten wanneer hun veld vrijkomt, zij kunnen af en toe een kijkje nemen bij de entree naar de sportzaal. Als het veld leeg is, halen zij hun tegenstanders uit de kleedkamer en seinen ook het eigen team in.

 

Kantine:

 • Kantine is gesloten na ingang nieuwe maatregelen d.d. 28/09
 
RIVM-richtlijnen:
De volgende algemene (RIVM) richtlijnen gelden ook tijdens wedstrijden:
 • Voor alles geldt: gebruik je gezonde verstand; Je blijft zelf verantwoordelijk!
 • Heb je coronagerelateerde klachten of in contact met GGD vanwege lopend contactonderzoek? Blijf thuis en laat je testen;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
 • Ben je 18 jaar of ouder, bewaar dan (buiten de sportactiviteit) een afstand van minimaal 1,5 m;
 • Het aantal sporters en begeleiders mag niet groter zijn dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd);
 • Het advies is om vanaf 13 jaar een mondkapje te dragen wanneer personen van buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en/of bij uitwedstrijden;
 • Sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens het sporten bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Spreekkoren aanheffen of zingen en schreeuwen bij wedstrijden is niet toegestaan in groepsverband.

 

Vragen of opmerkingen?

Mail naar bestuur@svtovo.nl